Αυτογνωσία: Βιωματικό Εργαστήριο
(WPSY 201)

 This course requires an enrolment key

Στόχος του εργαστηρίου είναι η συγκινησιακή διαφοροποίηση των συμμετεχόντων και η σταδιακή αναγνώριση των δυνατοτήτων και στοιχείων του εαυτού που θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Επιδιώκεται η ενδυνάμωση των συμμετεχόντων και η σταδιακή γνωριμία με τις ψυχικές και γνωστικές τους δυνατότητες.

This course requires an enrolment key