ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ( Χατζηπαναγιωτίδη, Εαρινό 2017)
(ESPLE724)

 This course requires an enrolment key

Το μάθημα αφορά σε: *βασικές κοινωνιογλωσσικές έννοιες και ζητήματα. Συγκεκριμένα πραγματεύεται :
1. τη χαρτογράφηση της κοινωνιογλωσσίας
2. τη γλωσσική ποικιλότητα
3. την κοινωνιογλωσσική ανισότητα
4. τη γλώσσα και τον πολιτισμό
5. τη γλώσσα και το φύλο

This course requires an enrolment key