ΑΡΧ324 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι (Στέλλα Ευαγγελίδου)
(ΑΡΧ324 (Στέλλα Ευαγγελίδου))

 This course requires an enrolment key

Το ΑΡΧ324 είναι το πρώτο από τα 2 μαθήματα Αρχιτεκτονικής Θεωρίας που προσφέρονται στο 5-ετές Πρόγραμμα του Τμήματος Αρχιτεκτονικής. Το μάθημα αυτό προσεγγίζει τη θεωρία ως τον κριτικό σύνδεσμο μεταξύ Ιστορίας και Σύνθεσης και αποτελεί μια εισαγωγή σε ζητήματα που απασχολούν διαχρονικά στο πεδίο της Αρχιτεκτονικής θεώρησης. Αυτό το εξάμηνο η έμφαση θα δοθεί σε βασικές και θεμελιώδεις θεωρίες και αρχές της μοντέρνας και σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Η εισαγωγή στον μοντερνισμό ξεκινά με θεωρίες που επηρέασαν τη σκέψη του σύγχρονου ανθρώπου από τον 16ο αιώνα και εδραιώθηκαν με τη βιομηχανική επανάσταση στον 19οαι. Στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε στο μοντέρνο και μεταμοντέρνο του 20ου αιώνα και να προβληματιστούμε για τη σύγχρονη θεώρηση της αρχιτεκτονικής. Οι αρχιτεκτονικές θεωρίες θα συζητηθούν μέσα από το φάσμα του φιλοσοφικού, καλλιτεχνικού και κοινωνικο-πολιτικού πλαισίου της κάθε εποχής, με επιγραμματικές παρουσιάσεις των διαφόρων τάσεων και αντιλήψεων σε αυτά τα πεδία και επιστήμες. Περισσότερη έμφαση θα δοθεί σε θεωρίες που επηρέασαν την αρχιτεκτονική και τον αστικό χώρο από το 1960 και μετά. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με θεωρητικά κείμενα και αρχιτεκτονικά έργα και θα αναλύσουν τον τρόπο με τον οποίο μια αρχιτεκτονική θεωρία και ιδεολογία μετουσιώνεται σε υλοποιημένο αρχιτεκτόνημα

This course requires an enrolment key