ΦΑΕΡ211 Νομοθεσία (Φωκαΐδης Ε16)
(FAER211)

 This course requires an enrolment key

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με βασικές πρακτικές οι οποίες απαιτούνται σε καθημερινή βάση για τη διαχείριση της εργασίας τους, είτε ως εργοδοτούμενοι σε οργανισμό είτε ως αυτοεργοδοτούμενοι, στα ακόλουθα επίπεδα:
1. Οικονομική διαχείριση επιχείρησης (τήρηση λογιστικών βιβλίων, δηλώσεις ΦΠΑ, κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ)
2. Τεχνική διαχείριση επιχείρησης (τήρηση αρχείου έργων, κοστολόγηση έργου, έκδοση προσφοράς, σύναψη συμβολαίου, ενημέρωση πελάτη)
3. Νομικό καθεστώς επιχείρησης και επαγγελμάτων (πρότυπα επαγγελμάτων, πιστοποίηση, δικαιώματα και υποχρεώσεις εργοδότη και εργοδοτούμενου, συνδικαλισμός)
4. Τεχνικές μάρκετινγκ (προώθηση επιχείρησης και προϊόντος, διαχείρισης πελατών, τεχνικές προσέγγισης πελάτη)
5. Δεοντολογία και ηθική (διαχείριση ανταγωνισμού, σχέση με προμηθευτές, υπεργολάβους και ανταγωνιστές κλπ)

This course requires an enrolment key