ΑΡΧ 212_DIGITAL TOOLS II
(ΑΡΧ 212)

Το εργαστήριο έχει στόχο να εμβαθύνει στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως εργαλείο διερεύνησης της μορφής και του όγκου μέσω της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, αλλά και ως μέσου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και αναπαράστασης. Το εργαστήριο επικεντρώνεται περισσότερο στη παραγωγή και παρουσίαση τρισδιάστατων σχεδίων, στη δημιουργία και επεξεργασία ρεαλιστικών εικόνων σε συνθήκες φυσικού και τεχνητού φωτισμού και στην τρισδιάστατη απόδοση κινούμενης εικόνας (animation) μέσω κατάλληλων λογισμικών.

This course introduces students to the basic digital tools for creating and analysing shapes and volumes and gives to students skills to develop and present architectural forms. The course emphasises on the production and presentation of three-dimensional design ideas, rendering and presenting photorealistic images under natural and artificial illumination with materials and textures and demonstrate animated representations.