ΠΛΦ 102 - Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Μαριεύη Παναγιώτου)
(ΠΛΦ 102)

 This course requires an enrolment key

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για να χρησιμοποιούν την τεχνολογία στα πλαίσια του επαγγέλματός τους ως βρεφονηπιοκόμοι. Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα και αναγκαιότητα χρήσης της Πληροφορικής στη λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων λόγω των απαιτήσεων της εποχής μας. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες έτσι ώστε οι σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές να χρησιμοποιούνται για την οργάνωσή τους ως βρεφονηπιοκόμοι (π.χ. δημιουργία σχεδίων μαθήματος), την οργάνωση του βρεφονηπιακού σταθμού (π.χ. ετοιμασία επιστολών, τήρηση στοιχείων των βρεφών και νηπίων κ.ά.)

This course requires an enrolment key