ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΛΟΥΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ)
(LPS 102)

 This course requires an enrolment key

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τη διαδικασία μάθησης μέσα από τις διάφορες θεωρητικές απόψεις της ψυχολογίας. Θα ασκηθούν επίσης στην εφαρμογή των αποκτημένων γνώσεων για καλύτερη φροντίδα και διαπαιδαγώγηση των βρεφών και νηπίων. Με τις γνώσεις που θα αποκτήσουν θα βοηθήσουν τα παιδιά στην ολόπλευρή τους ανάπτυξη.

This course requires an enrolment key