ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Εαρινό 2017, Χατζηπαναγιωτίδη Άννα)
(SPE)

 This course requires an enrolment key

Το μάθημα πραγματεύεται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής και επιλεγμένα γραμματικά-ορθογραφικά φαινόμενα .

Προσεγγίζει τις μεθόδους διδακτικής της γλώσσας ( ως πρώτης/μητρικής, δεύτερης και ξένης) και της γραμματικής της με εστίαση στην επικοινωνιακή και μετα-επικοινωνιακή προσέγγιση.

Ευαισθητοποιεί τους/τις φοιτητές/τριες σε θέματα κοινωνικοποιτισμικών δεξιοτήτων.

Προετοιμάζει τους/τις φοιτητές/τριες να οργανώνουν το γλωσσικό υλικό αξιοποιώντας και την κυπριακή διάλεκτο και να εμπλουτίζουν το μάθημα με ασκήσεις λειτουργικής επικοινωνίας και κοινωνικής διάδρασης.

This course requires an enrolment key