ΦΑΕΡ113 - ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ
(ΦΑΕΡ113)

 This course requires an enrolment key

Σκοπός του μαθήματος μεταλλογνωσίας είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν την κρυσταλική δομή, τις μηχανικές και άλλες χαρακτηριστικές ιδιότητες, τις θερμικές κατεργασίες, καθώς και τις βιομηχανικές εφαρμογές των περισσότερων εύχρηστων μετάλλων.

This course requires an enrolment key