Αρχές Αγωγής και Προαγωγής Υγείας - Principles of Health Education and Health Promotion
(HEP550)

 This course requires an enrolment key

Αρχές της Αγωγής και Προαγωγής Υγείας (AΠΥ550)- (HEP550) Υποχρεωτικό Δρ Μάρθα Αποστολίδου
1ο Εξάμηνο
Σκοπός του μαθήματος είναι να αποτελέσει την εισαγωγή στις βασικές έννοιες, αρχές και διαδικασίες της αγωγής και της προαγωγής της υγείας. Καλύπτονται θέματα που αφορούν τη σύγχρονη φιλοσοφία της αγωγής και προαγωγής υγείας, την ιστορική αναδρομή, τους στόχους, τη διαδικασία, τους χώρους εφαρμογής προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας, τη διεπιστημονικότητα, το σχεδιασμό, την εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας. Εξετάζονται σύγχρονα θέματα υγείας στην Κύπρο, διερευνούνται παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση /αλλαγή συμπεριφορών υγείας.

This course requires an enrolment key