Διαχείρηση οξέων τραυμάτων
(AT)

 This course requires an enrolment key

Ορισμός , περιγραφή, ταξινόμηση ανάλογα με τον μηχανισμό κάκωσης (τέμνοντα τραύματα, διατιτραίνοντα, εξελκωμένα, συνθλιπτικά).Αξιολόγηση του οξέως τραύματος,βασικοί κανόνες διαχείρισης οξέων τραυμάτων,αντιμετώπιση του οξέως τραύματος ανάλογα με τον τύπο του τραύματος.Το οξύ τραύμα μέρος γενικότερης κάκωσης, αξιολόγηση και αντιμετώπιση.Παράγοντες που επιβραδύνουν την επούλωση του τράυματος,ειδικού τύπου τραύματα
δείγματα (ανθρώπου, ζώων),πολεμικά τραύματα (blast injuries)
Σύγκλειση του χειρουργικού τραύματος,τραύματα με ελλείμματα μαλακών μορίων,δερματικά μοσχεύματα,κρημνοί(τύποι κρημνών
σύμφωνα με τους εμπεριέχοντες ιστούς,σύμφωνα με την αιμάτωση,σύμφωνα με την θέση και την απόσταση από την περιοχή του ελλείμματος. Επιπλοκές χειρουργικού τραύματος,λοίμωξη. Στομίες, είδη, αντιμετώπιση , παρακολούθηση.

This course requires an enrolment key