ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ - Χατζηπαναγιωτίδη, Εαρινό εξάμηνο '14
(ESPLE)

Το μάθημα αφορά σε: *βασικές κοινωνιογλωσσικές έννοιες και ζητήματα. Συγκεκριμένα πραγματεύεται :
1. τη χαρτογράφηση της κοινωνιογλωσσίας
2. τη γλωσσική ποικιλότητα
3. την κοινωνιογλωσσική ανισότητα
4. τη γλώσσα και τον πολιτισμό