ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
(ESPLE808)

 This course requires an enrolment key

Το μάθημα αφορά σε:
*θεωρητικά και εμπειρικά ζητήματα που απαιτούνται για την απασχόληση σε διάφορα πεδία που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τις πολιτιστικές ανάγκες της ευρύτερης αγοράς π.χ. διόρθωση κειμένων, επιμέλεια κ.λ.π.
*εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα γλώσσας, της ανάπτυξης και της δημιουργικής αξιοποίησής της
*παραγωγή διάφορων κειμένων, αφήγησης, περιγραφής, παραμυθιού κ.λ.π.
*χρήση πολυμέσων και των πολυτροπικών μέσων επικοινωνίας.
Σχεδιασμός και εφαρμογή έργων που σχετίζονται με τη διαπολιτισμική προσέ

This course requires an enrolment key